Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

70029 Vegas av Stang

70029 Vegas av Stang

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
99
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
87
Lav
Høy
Slaktevekt
114
Lav
Høy
Slakteklasse
134
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav