09670 Rapsody av Bakke

09670 Rapsody av Bakke

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
99
Lav
Høy
Vekt 365 dager
98
Lav
Høy
Vekt 200 dager
93
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
108
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
108
Lav
Høy
Fettgruppe
112
Høy
Lav