70162 KB KRAMER 698

Kjøttfe / Charolais - Eliteokse

70162 KB KRAMER 698

Produkter

Kommentar:

Lettkalver. Kan brukes på kviger. Gode tall for tilvekst. Foreløpig usikre tall for moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
84
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
88
Lav
Høy
Slaktevekt
93
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
86
Høy
Lav