Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 09.04.2021

70162 KB KRAMER 698

Kjøttfe / Charolais

70162 KB KRAMER 698

Produkter

Kommentar:

Lettkalver. Kan brukes på kviger. Gode tall for tilvekst. Foreløpig usikre tall for moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
89
Lav
Høy
Vekt 365 dager
108
Lav
Høy
Vekt 200 dager
109
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
87
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
97
Lav
Høy
Fettgruppe
86
Høy
Lav