70161 Karl av Hamremoen

Kjøttfe / Charolais - Eliteokse

70161 Karl av Hamremoen

Produkter

Kommentar:

Fine fødselsvekter og fødselsforløp direkte på ku. Høy tilvekst og slaktevekt. Middels moregenskaper.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
113
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
97
Lav
Høy
Slaktevekt
117
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav