70136 JGC Indiana 3806

Kjøttfe / Charolais - Eliteokse

70136 JGC Indiana 3806

Produkter

Kommentar:

Avler høy tilvekst. Gir middels fødsels- vekter og god slaktetilvekst. Middels sl.klasse. Døtre god kalvingsevne.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Melk

Kjøtt

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
98
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
110
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
103
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
99
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav