70090 Fat Lane av Veistad

70090 Fat Lane av Veistad

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
100
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
96
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
97
Lav
Høy
Slaktevekt
104
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
80
Høy
Lav