70075 Erlend av Bakke

70075 Erlend av Bakke

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
102
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
122
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
91
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
102
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav