70058 Champion Viking av Bolstad

70058 Champion Viking av Bolstad

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
109
Lav
Høy
Vekt 365 dager
102
Lav
Høy
Vekt 200 dager
108
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
75
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
105
Lav
Høy
Fettgruppe
102
Høy
Lav