70048 Bonpair av Halmrast

70048 Bonpair av Halmrast

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
96
Lav
Høy
Vekt 365 dager
86
Lav
Høy
Vekt 200 dager
84
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
90
Lav
Høy
Slaktevekt
94
Lav
Høy
Slakteklasse
110
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav