74013 Kvinten av Dagrød

74013 Kvinten av Dagrød

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
95
Lav
Høy
Vekt 365 dager
93
Lav
Høy
Vekt 200 dager
81
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
101
Lav
Høy
Slaktevekt
89
Lav
Høy
Slakteklasse
100
Lav
Høy
Fettgruppe
82
Høy
Lav