74047 Ivar fra Li

Kjøttfe / Aberdeen Angus - Eliteokse

74047 Ivar fra Li

Produkter

Kommentar:

Middels fødselsforløp kvige og ku.Bra på tilvekst, slaktevekt og moregenskaper. Marmoreringsprosent 3,15 %

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
109
Lav
Høy
Vekt 365 dager
106
Lav
Høy
Vekt 200 dager
107
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
99
Lav
Høy
Slaktevekt
92
Lav
Høy
Slakteklasse
96
Lav
Høy
Fettgruppe
104
Høy
Lav