74043 Hovin Hauk

74043 Hovin Hauk

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
101
Lav
Høy
Vekt 365 dager
105
Lav
Høy
Vekt 200 dager
106
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
84
Lav
Høy
Slaktevekt
101
Lav
Høy
Slakteklasse
104
Lav
Høy
Fettgruppe
87
Høy
Lav