74028 Emil av Lillebakken

Kjøttfe / Aberdeen Angus - Eliteokse

74028 Emil av Lillebakken

Produkter

Kommentar:

God på tilvekst og slakteegenskaper. Døtre med god kalveavdrått og kalvings- evne. Bør kun brukes på ku.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
111
Lav
Høy
Vekt 365 dager
118
Lav
Høy
Vekt 200 dager
121
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
113
Lav
Høy
Slaktevekt
119
Lav
Høy
Slakteklasse
125
Lav
Høy
Fettgruppe
119
Høy
Lav