Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

74028 Emil av Lillebakken

Kjøttfe / Aberdeen Angus

74028 Emil av Lillebakken

Produkter

Kommentar:

God på tilvekst og slakteegenskaper. Døtre med god kalveavdrått og kalvings- evne. Bør kun brukes på ku.

Totalpris:

0 kr eks. MVA

Er du medlem? Logg inn og se din medlemspris.

Sterke egenskaper

Kjøtt

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
110
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
120
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
113
Lav
Høy
Slaktevekt
117
Lav
Høy
Slakteklasse
124
Lav
Høy
Fettgruppe
120
Høy
Lav