74025 Dunder av Bognes

74025 Dunder av Bognes

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
105
Lav
Høy
Vekt 365 dager
101
Lav
Høy
Vekt 200 dager
101
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
118
Lav
Høy
Slaktevekt
98
Lav
Høy
Slakteklasse
102
Lav
Høy
Fettgruppe
121
Høy
Lav