74017 Betong av Dagrød

74017 Betong av Dagrød

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
110
Lav
Høy
Vekt 365 dager
106
Lav
Høy
Vekt 200 dager
118
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
82
Lav
Høy
Slaktevekt
107
Lav
Høy
Slakteklasse
115
Lav
Høy
Fettgruppe
107
Høy
Lav