Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 18.07.2021

72177 Jovna av Gorseth

72177 Jovna av Gorseth

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
90
Lav
Høy
Vekt 365 dager
100
Lav
Høy
Vekt 200 dager
99
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
85
Lav
Høy
Slaktevekt
96
Lav
Høy
Slakteklasse
110
Lav
Høy
Fettgruppe
109
Høy
Lav