Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 14.06.2021

72179 Jovial av Utgårdstrøen

72179 Jovial av Utgårdstrøen

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
103
Lav
Høy
Vekt 365 dager
115
Lav
Høy
Vekt 200 dager
118
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
67
Lav
Høy
Slaktevekt
102
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
98
Høy
Lav