70089 Felix av Finsrud

70089 Felix av Finsrud

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Vekt 0 dager
95
Lav
Høy
Vekt 365 dager
109
Lav
Høy
Vekt 200 dager
112
Lav
Høy
Moregenskap 200 dg
81
Lav
Høy
Slaktevekt
109
Lav
Høy
Slakteklasse
107
Lav
Høy
Fettgruppe
114
Høy
Lav