24027 VR Volvo P

19
24027 VR Volvo P

Produkter

Sterke egenskaper

Jur

Hastighet

Bein og klauver

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
115
Hastighet
110
Lekkasje
97
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
94
Kjøtt
88
Bein
107
Jur
121
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp
Krysshøyde
123
Lav
Høy
Kryssretning
101
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
107
Dødfødsler far til kalv
94
Dødfødsler far til ku
117
Drektighetslengde far til kalv
114
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
103
Lang
Kort
Andre sykdommer
87
Klauvhelse
101