Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

24043 VR Usva

30
24043 VR Usva

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140