24046 VR Uncca

45
24046 VR Uncca

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Helse

Jur

Hastighet

Bein og klauver

Kalving

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
127
Hastighet
109
Lekkasje
97
Lynne
84
Fruktbarhet døtre
106
Kjøtt
90
Bein
110
Jur
131
Kroppsdybde
106
Grunn
Dyp
Krysshøyde
114
Lav
Høy
Kryssretning
106
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
108
Kalvingsvansker far til ku
114
Dødfødsler far til kalv
128
Dødfødsler far til ku
120
Drektighetslengde far til kalv
97
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
102
Lang
Kort
Andre sykdommer
100
Klauvhelse
109