24045 VR Hubbe

13
24045 VR Hubbe

Produkter

Sterke egenskaper

Bein og klauver

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
111
Hastighet
99
Lekkasje
94
Lynne
105
Fruktbarhet døtre
87
Kjøtt
87
Bein
107
Jur
114
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp
Krysshøyde
117
Lav
Høy
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
99
Kalvingsvansker far til ku
113
Dødfødsler far til kalv
100
Dødfødsler far til ku
114
Drektighetslengde far til kalv
111
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
104
Lang
Kort
Andre sykdommer
103
Klauvhelse
108