24030 VR Bebob

26
24030 VR Bebob

Produkter

Sterke egenskaper

Jur

Lekkasje

Bein og klauver

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Hastighet
98
Lekkasje
110
Lynne
91
Fruktbarhet døtre
108
Kjøtt
79
Bein
112
Jur
127
Kroppsdybde
106
Grunn
Dyp
Krysshøyde
120
Lav
Høy
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
112
Kalvingsvansker far til ku
105
Dødfødsler far til kalv
108
Dødfødsler far til ku
117
Drektighetslengde far til kalv
90
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
101
Lang
Kort
Andre sykdommer
89
Klauvhelse
90