24044 VR Azer

27
24044 VR Azer

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
117
Hastighet
94
Lekkasje
92
Lynne
99
Fruktbarhet døtre
101
Kjøtt
85
Bein
116
Jur
119
Kroppsdybde
103
Grunn
Dyp
Krysshøyde
113
Lav
Høy
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kalvingsvansker far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
102
Dødfødsler far til ku
110
Drektighetslengde far til kalv
115
Lang
Kort
Drektighetslengde far til ku
94
Lang
Kort
Andre sykdommer
95
Klauvhelse
104