Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 06.05.2021

22038 VR Hjusticia

18
22038 VR Hjusticia

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

Bein og klauver

Kalving

60
70
80
90
100
110
120
130
140