Nettbutikk

NRF-okser oppdatert med nye verdier: 20.02.2021

28027 VR Favre

29
28027 VR Favre

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

Lynne

Kalving

Klauvhelse

60
70
80
90
100
110
120
130
140