27103 VJ Zummit

Importert Bruksokse / Jersey

1
Last ned PDF
27103 VJ Zummit

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
102
Hastighet
87
Lynne
105
Fruktbarhet døtre
112
Bein
102
Jur
94
Kroppsdybde
91
Grunn
Dyp
Krysshøyde
82
Lav
Høy
Kryssretning
106
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
77
Dødfødsler far til kalv
93
Dødfødsler far til ku
79
Andre sykdommer
109
Klauvhelse
90