27069 VJ Tulsa

-4
Download PDF
27069 VJ Tulsa

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
90
Hastighet
102
Lynne
97
Fruktbarhet døtre
110
Bein
110
Jur
104
Kroppsdybde
94
Grunn
Dyp
Krysshøyde
93
Lav
Høy
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
95
Kalvingsvansker far til ku
92
Dødfødsler far til kalv
88
Dødfødsler far til ku
85
Andre sykdommer
84
Klauvhelse
108