27100 VJ Tese

16
27100 VJ Tese

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
98
Hastighet
98
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
123
Bein
131
Jur
104
Kroppsdybde
84
Grunn
Dyp
Krysshøyde
86
Lav
Høy
Kryssretning
91
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
81
Dødfødsler far til kalv
98
Dødfødsler far til ku
89
Andre sykdommer
115
Klauvhelse
97