27153 VJ Steno

15
27153 VJ Steno

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
117
Hastighet
117
Lynne
104
Fruktbarhet døtre
106
Bein
102
Jur
103
Kroppsdybde
104
Grunn
Dyp
Krysshøyde
112
Lav
Høy
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
87
Dødfødsler far til ku
109
Andre sykdommer
100
Klauvhelse
69