27130 VJ Rowa

-1
27130 VJ Rowa

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
92
Hastighet
91
Lynne
113
Fruktbarhet døtre
94
Bein
98
Jur
112
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp
Krysshøyde
118
Lav
Høy
Kryssretning
101
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
123
Dødfødsler far til ku
96
Andre sykdommer
110
Klauvhelse
103