27091 VJ Rodme

-12
27091 VJ Rodme

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
96
Hastighet
120
Lynne
102
Fruktbarhet døtre
71
Bein
90
Jur
107
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp
Krysshøyde
105
Lav
Høy
Kryssretning
111
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
112
Dødfødsler far til ku
101
Andre sykdommer
97
Klauvhelse
100