27145 VJ Nibali

20
27145 VJ Nibali

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
109
Hastighet
89
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
104
Bein
113
Jur
120
Kroppsdybde
94
Grunn
Dyp
Krysshøyde
111
Lav
Høy
Kryssretning
107
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
120
Dødfødsler far til ku
104
Andre sykdommer
112
Klauvhelse
107