27135 VJ Lutter

8
27135 VJ Lutter

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
109
Hastighet
88
Lynne
89
Fruktbarhet døtre
105
Bein
93
Jur
106
Kroppsdybde
82
Grunn
Dyp
Krysshøyde
94
Lav
Høy
Kryssretning
110
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
99
Dødfødsler far til kalv
105
Dødfødsler far til ku
97
Andre sykdommer
99
Klauvhelse
108