27102 VJ Linu

6
27102 VJ Linu

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
102
Hastighet
70
Lynne
51
Fruktbarhet døtre
119
Bein
106
Jur
104
Kroppsdybde
103
Grunn
Dyp
Krysshøyde
98
Lav
Høy
Kryssretning
98
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
110
Kalvingsvansker far til ku
91
Dødfødsler far til kalv
102
Dødfødsler far til ku
84
Andre sykdommer
109
Klauvhelse
122