27102 VJ Linu

Importert Bruksokse / Jersey

-2
Last ned PDF
27102 VJ Linu

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
97
Hastighet
71
Lynne
49
Fruktbarhet døtre
110
Bein
104
Jur
97
Kroppsdybde
101
Grunn
Dyp
Krysshøyde
95
Lav
Høy
Kryssretning
99
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
112
Kalvingsvansker far til ku
95
Dødfødsler far til kalv
101
Dødfødsler far til ku
87
Andre sykdommer
110
Klauvhelse
128