27076 VJ Link

9
27076 VJ Link

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
97
Hastighet
93
Lynne
75
Fruktbarhet døtre
116
Bein
130
Jur
99
Kroppsdybde
86
Grunn
Dyp
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
99
Dødfødsler far til kalv
90
Dødfødsler far til ku
95
Andre sykdommer
115
Klauvhelse
129