27090 VJ Libero

18
27090 VJ Libero

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
107
Lynne
90
Fruktbarhet døtre
111
Bein
101
Jur
91
Kroppsdybde
91
Grunn
Dyp
Krysshøyde
98
Lav
Høy
Kryssretning
124
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
111
Kalvingsvansker far til ku
95
Dødfødsler far til kalv
103
Dødfødsler far til ku
91
Andre sykdommer
108
Klauvhelse
121