27126 VJ Lesten

Importert Bruksokse / Jersey

2
Last ned PDF
27126 VJ Lesten

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
98
Hastighet
96
Lynne
73
Fruktbarhet døtre
105
Bein
105
Jur
105
Kroppsdybde
92
Grunn
Dyp
Krysshøyde
93
Lav
Høy
Kryssretning
81
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
89
Dødfødsler far til ku
101
Andre sykdommer
98
Klauvhelse
102