27099 VJ Lago

13
27099 VJ Lago

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
112
Hastighet
99
Lynne
97
Fruktbarhet døtre
104
Bein
95
Jur
102
Kroppsdybde
105
Grunn
Dyp
Krysshøyde
102
Lav
Høy
Kryssretning
101
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
96
Kalvingsvansker far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
99
Dødfødsler far til ku
103
Andre sykdommer
105
Klauvhelse
121