27193 VJ Jojo

Importert Bruksokse / Jersey

17
Last ned PDF
27193 VJ Jojo

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
110
Hastighet
117
Lynne
113
Fruktbarhet døtre
105
Bein
105
Jur
113
Kroppsdybde
99
Grunn
Dyp
Krysshøyde
107
Lav
Høy
Kryssretning
111
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
99
Dødfødsler far til kalv
113
Dødfødsler far til ku
105
Andre sykdommer
110
Klauvhelse
111