27131 VJ Huzar

14
27131 VJ Huzar

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
98
Hastighet
97
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
115
Bein
99
Jur
123
Kroppsdybde
97
Grunn
Dyp
Krysshøyde
109
Lav
Høy
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
94
Kalvingsvansker far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
89
Dødfødsler far til ku
111
Andre sykdommer
130
Klauvhelse
89