27092 VJ Hoj

5
27092 VJ Hoj

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
109
Hastighet
104
Lynne
95
Fruktbarhet døtre
94
Bein
85
Jur
102
Kroppsdybde
103
Grunn
Dyp
Krysshøyde
111
Lav
Høy
Kryssretning
87
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
95
Kalvingsvansker far til ku
114
Dødfødsler far til kalv
100
Dødfødsler far til ku
108
Andre sykdommer
99
Klauvhelse
46