27083 VJ Hjort

10
27083 VJ Hjort

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Hastighet
92
Lynne
106
Fruktbarhet døtre
99
Bein
106
Jur
94
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp
Krysshøyde
104
Lav
Høy
Kryssretning
118
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
107
Dødfødsler far til ku
114
Andre sykdommer
87
Klauvhelse
102