27115 VJ Hiwe

3
27115 VJ Hiwe

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
119
Hastighet
118
Lynne
99
Fruktbarhet døtre
89
Bein
92
Jur
107
Kroppsdybde
115
Grunn
Dyp
Krysshøyde
117
Lav
Høy
Kryssretning
99
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
75
Kalvingsvansker far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
88
Dødfødsler far til ku
109
Andre sykdommer
102
Klauvhelse
92