27118 VJ Hilo

-5
27118 VJ Hilo

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
85
Hastighet
94
Lynne
112
Fruktbarhet døtre
110
Bein
93
Jur
100
Kroppsdybde
110
Grunn
Dyp
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kryssretning
99
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
99
Kalvingsvansker far til ku
101
Dødfødsler far til kalv
91
Dødfødsler far til ku
112
Andre sykdommer
104
Klauvhelse
95