27152 VJ Hays

13
27152 VJ Hays

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
110
Hastighet
109
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
99
Bein
121
Jur
115
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp
Krysshøyde
113
Lav
Høy
Kryssretning
76
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
93
Kalvingsvansker far til ku
102
Dødfødsler far til kalv
111
Dødfødsler far til ku
107
Andre sykdommer
92
Klauvhelse
111