27061 VJ Halifax

-10
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
95
Hastighet
95
Lynne
102
Fruktbarhet døtre
88
Bein
105
Jur
86
Kroppsdybde
97
Grunn
Dyp
Krysshøyde
99
Lav
Høy
Kryssretning
113
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
95
Kalvingsvansker far til ku
94
Dødfødsler far til kalv
100
Dødfødsler far til ku
101
Andre sykdommer
103
Klauvhelse
81