27106 VJ Haley

2
27106 VJ Haley

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
92
Lynne
110
Fruktbarhet døtre
79
Bein
86
Jur
116
Kroppsdybde
115
Grunn
Dyp
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kryssretning
85
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
107
Dødfødsler far til ku
96
Andre sykdommer
87
Klauvhelse
84