27086 VJ Gulf

Importert Bruksokse / Jersey

-8
Last ned PDF
27086 VJ Gulf

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
90
Hastighet
99
Lynne
93
Fruktbarhet døtre
104
Bein
90
Jur
93
Kroppsdybde
69
Grunn
Dyp
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
115
Kalvingsvansker far til ku
105
Dødfødsler far til kalv
109
Dødfødsler far til ku
104
Andre sykdommer
103
Klauvhelse
108