27136 VJ Gates

12
27136 VJ Gates

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
91
Lynne
93
Fruktbarhet døtre
101
Bein
92
Jur
116
Kroppsdybde
95
Grunn
Dyp
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kryssretning
104
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
91
Kalvingsvansker far til ku
96
Dødfødsler far til kalv
87
Dødfødsler far til ku
97
Andre sykdommer
105
Klauvhelse
74